Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Zasady składania zamówień

III. Ceny towaru

IV. Formy płatności

V. Realizacja zamówienia

VI.Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

VII. Ochrona danych osobowych

VIII. Postanowienia końcoweI. Ogólne warunki

1. Sklep muzyczny Naucz się grać, działający pod adresem www.sklep.nauczsiegrac.pl/ jest prowadzony przez Adriana Miniarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wave-group Adrian Miniarski, ul. T.Kościuszki 23/3 NIP: 618-201-38-78; REGON 302591480.

2.Pod pojęciem towaru rozumie się akcesoria muzyczne różnego rodzaju, instrumenty muzyczne w poszczególnych kategoriach i kursy gitarowe tworzone w naszym studiu. Prezentowane są one na stronie sklepu oraz na portalu https://nauczsiegrac.pl/

3.Towary prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w naszym sklepie muzycznym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

4.Do korzystania ze sklepu niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Zasady składania zamówień

1.Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu muzycznego.

2.Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej  www.nauczsiegrac.pl/ Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep muzyczny.

3.Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany stan magazynowy, uszkodzenie, pomyłka w opisie towaru) sklep muzyczny poinformuje o tym Kupującego. Sklep muzyczny ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar sklep muzyczny dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

4.W przypadku czasowej niedostępności towaru, sklep muzyczny może zaproponować zakup innego towaru  lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo sklepu muzycznego do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

III. Cena towaru

1.Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych .

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3.Cena produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

4.Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można sprawdzić dodając produkt do koszyka i klikając przycisk “Zamówienie”.

5.Kliknięcie przycisku “zamówienie” nie powoduje złożenia zamówienia, a jedynie przenosi na stronę, w której Kupujący może go dokonać.

6.Zamówienie danego produktu następuje po naciśnięciu przycisku “Złóż zamówienie”, na stronie zamówienia.

7.Sklep muzyczny Naucz się grać zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

IV. Formy płatności:

1.Sklep muzyczny Naucz się grać oferuje następujące formy płatności:

a. gotówkowa – przy odbiorze osobistym towaru bezpośrednio w sklepie muzycznym.

b. przelewem na rachunek bankowy wyświetlanym po kliknięciu przycisku “przelew na konto bankowe” w wybranych formach płatności.

c. za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy 24 oraz dla płatności międzynarodowych systemem Paypal.

d. za pośrednictwem sprzedaży ratalnej od Credit Agricole.

2.Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć klikając w daną formę płatności podczas składania zamówienia.

V. Realizacja zamówienia

1.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep muzyczny Naucz się grać wysłane w formie wiadomości e-mailowej.

2.Sklep Naucz się grać realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej i usług kurierskich InPost oraz Paczkomatów InPost

3.Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

a. w przypadku płatności przelewem – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym sklepu muzycznego, wskazanym w pkt IV ust. 1 pkt b).

b.w przypadku płatności za pomocą Przelewy24 i Paypal- z chwilą otrzymania z serwisu płatniczego informacji o realizacji płatności przez Kupującego.

4.Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych; w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie, termin ten zostanie określony i wysłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

5.Realizacja zamówienia następuje zawsze w dni robocze po wpłynięciu płatności na konto sklepu muzycznego Naucz się grać, w przypadku przedpłaty na konto i płatności kartą lub po stwierdzeniu wpłaty w systemie płatności Przelewy24 lub Paypal.

6.W przypadku, gdy termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy – wysyłka następuje pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym.

7.Zamówienie wysyłane jest tego samego dnia, bądź następnego po upływie czasu niezbędnego do sprowadzenia produktu do magazynu sklepu muzycznego (patrz dostępność produktów).

8.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

9.Zamówienie może zostać zmienione do momentu przekazania do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@nauczsiegrac.pl lub przez dział kontakt na www.sklep.nauczsiegrac.pl

10.Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie zostało przekazane do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@nauczsiegrac.pl lub telefonicznie pod numerem: 733 407 924.

11.W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, sklepowi muzycznemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.

12.Sklep muzyczny realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Klientów z zagranicy, prosimy o wcześniejszy kontakt celem doprecyzowania sumy zamówienia i kwoty jaką musi ponieść na rzecz dostawy towaru do innego kraju.

14.Sklep muzyczny Naucz się grać nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego lub błędami popełnionymi przez firmę doręczycielską.

15.Sklep muzyczny wystawia za zakupiony towar paragon fiskalny, który jest również gwarancją na dany towar. Paragon jest dołączany do przesyłki z towarem.

VI. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

1.Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany. Wyjątkiem są nagrania audio-wizualne, których Sprzedający nie ma obowiązku przyjmować jako zwrotu zgodnie z Prawem odstąpienia od umowy.Kupujący ma jednak prawo reklamować dany kurs jeśli wystąpią problemy z odtwarzaniem, wtedy Kupujący otrzyma nowy egzemplarz kursu, po odesłaniu i stwierdzeniu, że Kurs posiada wadę produkcyjną. Sprzedający zobowiązuje się w takim wypadku do pokrycia kosztów odesłania i wysłania nowego egzemplarza kursu.

Powyższe uprawnienia przysługują Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

2.Sklep muzyczny jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania towaru bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi, pod warunkiem nie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem danego towaru(instrumentu).

3.Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Wave-group Adrian Miniarski, ul. T.Kościuszki 23/3 62-800 Kalisz

4.Odstępując od umowy (tj. zwracając towar) należy dołączyć do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  https://nauczsiegrac.pl/Rezygnacja.pdf lub w wersji edytowalnej https://nauczsiegrac.pl/Rezygnacja.docx

Razem z towarem należy także zwrócić otrzymany dowód zakupu lub jego kserokopię.

5.Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, a także otrzymany dowód zakupu.

6.Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli sklep muzyczny niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, sklep muzyczny dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

8.W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

9.W przypadku odstąpienia od umowy, gdzie produkt jest wolny od jakichkolwiek wad sklep muzyczny gwarantuje zwrot ceny towarów wyłączając koszty wysyłki, które ponosi zamawiający.

Sklep muzyczny nie ponosi kosztów odesłania towaru wolnego od wad. Sklep muzyczny nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10.W przypadku uznania reklamacji, sklep muzyczny w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład, pomyłka w opisie towaru) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w ofercie towarów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

11.Sklep muzyczny rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

VII. Ochrona danych osobowych

1.Dokonując zakupu w sklepie muzycznym Naucz się grać Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez sklep muzyczny.

2.Administratorem danych osobowych jest sklep muzyczny Naucz się grać z siedzibą w Kaliszu przy ul. T.Kościuszki 23/3 i stroną sklepową http://www.sklep.nauczsiegrac.pl/.

3.Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz  ich poprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Sklep muzyczny dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

2.Sklep muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów w nauce gry na instrumentach.

3.Sklep muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowym działaniem Poczty Polskiej lub kurierów InPost odpowiedzialnych za dostarczenie zamówionego towaru.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 września 2014 r.

4.Dokonując rejestracji w serwisie http://nauczsiegrac.pl/http://www.sklep.nauczsiegrac.pl/ rejestrujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji o nowych produktach (na adres e-mailowy podany przy rejestracji) przygotowanych przez sklep muzyczny, właściciela serwisu nauczsiegrac.pl.

5.Kupując materiały szkoleniowe w wersji VOD akceptujesz warunki znajdujące się w opisie produktu i musisz być posiadaczem konta gmail, które możesz założyć pod adresem https://accounts.google.com/signup?hl=pl

6.Rejestrując się na stronach http://nauczsiegrac.pl/www.sklep.nauczsiegrac.pl/ akceptujesz wyżej wymieniony regulamin.

7.Sklep muzyczny Naucz sie grać zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach http://www.sklep.nauczsiegrac.pl/ i http://nauczsiegrac.pl/

W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

W naszym sklepie zbieramy dane osobowe które są potrzebne do utworzenia konta oraz realizacji zamówienia, te dane możesz edytować/usunąć lub poddać anonimizacji. Jeśli chcesz poznać jakie dane dokładnie są przetwarzane zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć