Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Wave-Group Adrian Miniarski

Wave-Group Adrian Miniarski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. 

1. DEFINICJE

 1. Administratorem danych osobowych które przekazałeś w dalszym ciągu pozostaje firma Wave-group Adrian Miniarski ul. Kościuszki 23/3, 62-800 Kalisz NIP: PL6182013878, telefon: +48 733 407 924, e-mail: biuro@nauczsiegrac.pl
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.nauczsiegrac.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.I. OGÓLNE WARUNKI

 1. Sklep muzyczny Naucz się grać, działający pod adresem www.nauczsiegrac.pl/ jest prowadzony przez Adriana Miniarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wave-group Adrian Miniarski, ul. T.Kościuszki 23/3 NIP: 618-201-38-78; REGON 302591480.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się akcesoria muzyczne różnego rodzaju, instrumenty muzyczne w poszczególnych kategoriach i kursy gitarowe tworzone w naszym studiu. Prezentowane są one na stronie sklepu oraz na portalu https://nauczsiegrac.pl/
 3. Towary prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w naszym sklepie muzycznym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 4. Do korzystania ze sklepu niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu muzycznego.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej  www.nauczsiegrac.pl/ Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep muzyczny.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany stan magazynowy, uszkodzenie, pomyłka w opisie towaru) sklep muzyczny poinformuje o tym Kupującego. Sklep muzyczny ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar sklep muzyczny dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
 4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, sklep muzyczny może zaproponować zakup innego towaru  lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo sklepu muzycznego do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

III. CENA TOWARU

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych .
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Cena produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
 4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można sprawdzić dodając produkt do koszyka i klikając przycisk “Zamówienie”.
 5. Kliknięcie przycisku “zamówienie” nie powoduje złożenia zamówienia, a jedynie przenosi na stronę, w której Kupujący może go dokonać.
 6. Zamówienie danego produktu następuje po naciśnięciu przycisku “Złóż zamówienie”, na stronie zamówienia.
 7. Sklep muzyczny Naucz się grać zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.
 8. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

  Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

  a) przelewem na numer konta bankowego 14 1050 1201 1000 0092 4204 3777

  b) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

  c) gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru, będącym równocześnie placówką stacjonarną Sprzedającego.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep muzyczny Naucz się grać oferuje następujące formy płatności:

  a. gotówkowa – przy odbiorze osobistym towaru bezpośrednio w sklepie muzycznym.

  b. przelewem na rachunek bankowy wyświetlanym po kliknięciu przycisku “przelew na konto bankowe” w wybranych formach płatności.

  c. za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy 24 oraz dla płatności międzynarodowych systemem Paypal.

  d. za pośrednictwem sprzedaży ratalnej od Credit Agricole.
 2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć klikając w daną formę płatności podczas składania zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep muzyczny Naucz się grać wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
 2. Sklep Naucz się grać realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej i usług kurierskich InPost oraz Paczkomatów InPost
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

  a. w przypadku płatności przelewem – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym sklepu muzycznego, wskazanym w pkt IV ust. 1 pkt b).

  b.w przypadku płatności za pomocą Przelewy24 i Paypal- z chwilą otrzymania z serwisu płatniczego informacji o realizacji płatności przez Kupującego.
 4. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych; w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie, termin ten zostanie określony i wysłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje zawsze w dni robocze po wpłynięciu płatności na konto sklepu muzycznego Naucz się grać, w przypadku przedpłaty na konto i płatności kartą lub po stwierdzeniu wpłaty w systemie płatności Przelewy24 lub Paypal.
 6. W przypadku, gdy termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy – wysyłka następuje pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym.
 7. Zamówienie wysyłane jest tego samego dnia, bądź następnego po upływie czasu niezbędnego do sprowadzenia produktu do magazynu sklepu muzycznego (patrz dostępność produktów).
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 9. Zamówienie może zostać zmienione do momentu przekazania do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@nauczsiegrac.pl lub przez dział kontakt na www.sklep.nauczsiegrac.pl
 10. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie zostało przekazane do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@nauczsiegrac.pl lub telefonicznie pod numerem: 733 407 924.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, sklepowi muzycznemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.
 12. Sklep muzyczny realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Klientów z zagranicy, prosimy o wcześniejszy kontakt celem doprecyzowania sumy zamówienia i kwoty jaką musi ponieść na rzecz dostawy towaru do innego kraju.
 13. Sklep muzyczny Naucz się grać nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego lub błędami popełnionymi przez firmę doręczycielską.
 14. Sklep muzyczny wystawia za zakupiony towar paragon fiskalny, który jest również gwarancją na dany towar. Paragon jest dołączany do przesyłki z towarem.

VI. DOSTAWA.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy InPost.
 3. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 9,99 zł do 14,9 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki.
 4. Klient ma możliwość dokonania odbioru osobistego w punktach odbioru, stanowiących placówki stacjonarne Sprzedającego
 5. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany. Wyjątkiem są nagrania audio-wizualne, których Sprzedający nie ma obowiązku przyjmować jako zwrotu zgodnie z Prawem odstąpienia od umowy.Kupujący ma jednak prawo reklamować dany kurs jeśli wystąpią problemy z odtwarzaniem, wtedy Kupujący otrzyma nowy egzemplarz kursu, po odesłaniu i stwierdzeniu, że Kurs posiada wadę produkcyjną. Sprzedający zobowiązuje się w takim wypadku do pokrycia kosztów odesłania i wysłania nowego egzemplarza kursu.

  Powyższe uprawnienia przysługują Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
 2. Sklep muzyczny jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania towaru bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi, pod warunkiem nie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem danego towaru(instrumentu).
 3. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Wave-group Adrian Miniarski, ul. T.Kościuszki 23/3 62-800 Kalisz
 4. Odstępując od umowy (tj. zwracając towar) należy dołączyć do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  https://nauczsiegrac.pl/Rezygnacja.pdf lub w wersji edytowalnej https://nauczsiegrac.pl/Rezygnacja.docx

  Razem z towarem należy także zwrócić otrzymany dowód zakupu lub jego kserokopię.
 5. Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, a także otrzymany dowód zakupu.
 6. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli sklep muzyczny niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, sklep muzyczny dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, gdzie produkt jest wolny od jakichkolwiek wad sklep muzyczny gwarantuje zwrot ceny towarów wyłączając koszty wysyłki, które ponosi zamawiający.
 10. Kwalifikacja otrzymania gwarancji zwrotu pieniędzy
  1. Ważne: Ze względu na higienę, niektóre przedmioty mogą zostać zwrócone do nas w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy tylko jeśli były nieużywane i są w oryginalnym opakowaniu.
  2. Szczegóły wykluczeń:
   • Douszne monitory oraz douszne słuchawki
   • Zatyczki do uszu oraz sprzęt ochronny do uszu
   • Instrumenty stroikowe oraz elementy ustnikowe do instrumentów dętych drewnianych i blaszanych
   • Produkty do pielęgnacji ust oraz jamy ustnej
   • Płyty CD, DVD oraz oprogramowanie


Sklep muzyczny nie ponosi kosztów odesłania towaru wolnego od wad. Sklep muzyczny nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 1. W przypadku uznania reklamacji, sklep muzyczny w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład, pomyłka w opisie towaru) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w ofercie towarów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 2. Sklep muzyczny rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 3. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie  posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. Wave-Group Adrian Miniarski jako sprzedawca odpowiada wyłącznie wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacji można dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy lub w każdy inny dopuszczalny prawnie sposób.
 3. Sprzedawca ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli towar objęty reklamacją nosi ślady niewłaściwego używania lub towar zostanie zwrócony w stanie niekompletnym.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Sprzedawcy poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
 5. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Konsumenta prawa dochodzenia przysługujących mu roszczeń na drodze powództwa cywilnego.
 6. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. GWARANCJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta 

X. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY.

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wave-group Adrian Miniarski ul. Kościuszki 23/3, 62-800 Kalisz lub mailowo pod adres biuro@nauczsiegrac.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Sklep, wynikającą zwłaszcza z dokonywania zalecanych przez Sprzedawcę zmian lub aktualizacji w systemie O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni poprzez zwyczajowy komunikat.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak transmisji lub błędy transmisji danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta i Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za pośredniczenie w dokonaniu płatności lub autoryzację płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub innych elektronicznych instrumentów płatniczych, za pomocą których Klient dokonuje płatności w Sklepie.
 7. Klient zobowiązuje się do realizacji zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Kolory produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, których fotografie znajdują się w serwisie mogą odbiegać od rzeczywistych, co nie jest traktowane jako niezgodność towaru z umową. Przy wyborze towaru Klient powinien kierować się przede wszystkim opisem katalogowym produktu.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego - w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
 10. Wszelkie postanowienia powyższego regulaminu, które są na podstawie obowiązującego prawa niedozwolone w stosunkach z Konsumentami należy interpretować w ten sposób, że są wiążące jedynie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a podmiotami nie będącymi Konsumentami.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep muzyczny dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. Sklep muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów w nauce gry na instrumentach.
 3. Sklep muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowym działaniem Poczty Polskiej lub kurierów InPost odpowiedzialnych za dostarczenie zamówionego towaru.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 września 2014 r.
 5. Dokonując rejestracji w serwisie http://nauczsiegrac.pl/http://www.sklep.nauczsiegrac.pl/ rejestrujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji o nowych produktach (na adres e-mailowy podany przy rejestracji) przygotowanych przez sklep muzyczny, właściciela serwisu nauczsiegrac.pl.
 6. Kupując materiały szkoleniowe w wersji VOD akceptujesz warunki znajdujące się w opisie produktu i musisz być posiadaczem konta gmail, które możesz założyć pod adresem https://accounts.google.com/signup?hl=pl
 7. Rejestrując się na stronach http://nauczsiegrac.pl/www.sklep.nauczsiegrac.pl/ akceptujesz wyżej wymieniony regulamin.
 8. Sklep muzyczny Naucz sie grać zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach http://www.sklep.nauczsiegrac.pl/ i http://nauczsiegrac.pl/
 9. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.