Szanowny Kliencie, 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej wchodzi nowe rozporządzenie w związku z ochroną Twojej prywatności. W rozwinięciu jest to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie ”RODO”.

Troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego wprowadziliśmy kilka zmian:

-Rozszerzone ustawienia powiadomień e-mail
-Zaktualizowana polityka prywatności i plików cookies
-Opcja usunięcia konta
-Zgoda na przetwarzanie danych , o którą poprosimy Cię przy składaniu zamówienia

Dane podawane przez Ciebie podczas składania zamówienia będą wykorzystywane tylko w zakresie potrzebnym do jego realizacji czyli np. Twój adres przekazywany jest firmie kurierskiej.

Rozporządzenie obowiązuje każdą firmę przetwarzającą dane osobowe swoich Klientów.

Wymaga ono od nas, jako firmy, byśmy zwracali szczególna uwagę i bezwzględnie przestrzegali zasad dotyczących danych osobowych, jakie otrzymujemy od użytkowników naszego sklepu.

Wszystkie działania, jakie są przez nas wykonywane będą służyły Tobie i będą robione zgodnie z obowiązującym prawem.

Firma Wave-group wprowadziła szybszą możliwość usunięcia konta, edycji swoich danych osobowych, zminimalizowana ilość pozyskanych danych o użytkowniku.

Podajesz jedynie te dane, które są konieczne na rzecz zrealizowania Twojego zamówienia.  Wszelkich zmian na swoim koncie możesz dokonywać w zakładce "Zarządzanie prywatnościąhttp://nauczsiegrac.pl/pl/module/x13privacymanager/manage
Administratorem danych osobowych które przekazałeś w dalszym ciągu pozostaje firma Wave-group Adrian Miniarski ul. Kościuszki 23/3, 62-800 Kalisz NIP: PL6182013878, telefon: +48 733 407 924

Zgodnie z obowiązującym prawem dane klienta pozyskujemy w celu realizacji i wysyłki zamówienia.

Twoje dane będą przekazywane podmiotom kurierskim np. Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej InPost w celu zrealizowania wysyłki. Twoje dane są chronione, nie są odsprzedawane żadnym innym podmiotom.

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych klienta podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Przetwarzamy Twoje dane jedynie w celach na jakie wyraziłeś zgodę.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera to wysyłane do Ciebie informacje będą mogły być oparte o twoją wcześniejszą aktywność na naszej stronie, byś nie musiał przeglądać informacji które potencjalnie w ogóle Cię nie interesują, dlatego będziemy korzystać z profilowania.

Jako Klient i użytkownik naszego sklepu RODO daje Ci prawo do:

*Poprawy swoich danych (sprostowania, usunięcia).

*Dostępu do swoich danych osobowych tj. ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych lub bycia zapomnianym.

*Zgodnie z przepisami, nie będziemy przetrzymywać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, przy czym nie chcemy ograniczać dostępu do treści, które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo Twojej zgody na wysyłkę newslettera.

*Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na zgodnej i właściwej podstawie prawnej, czyli bez Twojej zgody- nie otrzymasz od nas żadnych materiałów.

*Twoje dane będą wykorzystywane aż do odwołania Twojej zgody.

Nadal możesz normalnie dokonywać zakupów w nauczsiegrac.pl jak to odbywało się do tej pory. Nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych kroków.

Jeśli chcesz zmienić swoje zgody zaloguj się na swoje konto i w zakładce "Zarządzanie prywatnością" dokonaj korekty ustawień, bądź skontaktuj się z nami

+48 733 407 924

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do tematu RODO napisz do nas bezpośrednio biuro@nauczsiegrac.pl

Odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące kwestii związanych z RODO. Dziękujemy, Zespół Naucz się grać


Podsumowanie Polityki prywatności:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług sprzedaży produktów dostępnych w ofercie firmy w sklepie internetowym nauczsiegrac.pl

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym nauczsiegrac.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma:
Wave-group Adrian Miniarski z siedzibą w Kaliszu ul. Kościuszki 23/3 62-800 Kalisz
Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP:618-201-38-78,  Regon: 302591480

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Sklep Naucz się grać zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w wypadku braku dostępności towaru oraz w przypadku błędnej ceny produktów, wynikającej z niezależnych od nas błędów systemowych.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis http://nauczsiegrac.pl .
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w sklepie muzycznym Naucz się grać Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez sklep muzyczny.
 2. Administratorem danych osobowych jest sklep muzyczny Naucz się grać z siedzibą w Kaliszu przy ul. T.Kościuszki 23/3 i stroną sklepową http://www.nauczsiegrac.pl/.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz  ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adrian Miniarski prowadzący działalność pod firmą Wave-group Adrian Miniarski z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Kościuszki 23/3, NIP: 6182013878 tel: +48 733407924, e-mail: biuro@nauczsiegrac.pl
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 7. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 12. Zawarcia umowy - w przypadku dokonania zakupu towarów, złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.
  Zawarcia Rejestracji w sklepie internetowym - w przypadku rejestracji w sklepie internetowym, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu utrzymywania profilu na stronie sklepu internetowego, prowadzenia historii zakupów, oraz dokonywania transakcji za pomocą sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania potrzeby przetwarzania, związanej z koniecznością ochrony praw Administratora.
 13. Zawarcia Marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, zapisania się do newslettera, złożenia zapytania dotyczącego produktów Administratora, zapisania się do systemu sms, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych produktów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć marketingu własnego produktów. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
  Dane będą przetwarzane z uwzględnieniem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  Zawarcia stosowania plików cookies - w przypadku zaakceptowania plików cookies, dane w nich zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w zakładce Cookies na stronie sklepu internetowego.
 14. Zawarcia Realizacji Programów Lojalnościowych - w przypadku zapisania się do Programu Lojalnościowego, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji tego programu, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia Programu Lojalnościowego lub do momentu cofnięcia zgody.
 15. Kontaktowych - w przypadku kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie, dane będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do momentu cofnięcia zgody.
 16. Analizy sprzedaży – Państwa dane mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest potrzeba dokonywania analizy rynku. Dane te będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania potrzeby dokonywania analizy rynku.
 17. Dochodzenia roszczeń – Państwa dane mogą być wykorzystywane również w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.
 18. Dobrowolność podania danych i sposób ich pozyskania
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości:

  Zawarcia umowy
  Rejestracji w sklepie internetowym
  Otrzymywania informacji marketingowych
  Brania udziału w Programach Lojalnościowych
  Kontaktu
  Odbiorcy danych osobowych / profilowanie
  Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

  a) dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, a także podmioty prowadzące usługi hostingowe oraz portale społecznościowe,
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi księgowe oraz usługi prawne,
  c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
  d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  e) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  W przypadku dokonania połączenia konta w sklepie nauczsiegrac.pl z odpowiednim kontem w portalach społecznościowych, również z kontem Google, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia
  LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA (dla rezydentów krajów spoza UE, EOG, Szwajcarii)
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dla rezydentów krajów z UE, EOG, Szwajcarii)

  Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 19. Państwa prawa
  Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia.
 20. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 21. Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.